Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Λίγα λόγια για τον ΕΘΕΛΟΝΤΗ ... και τον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ από την ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. Σερρών

Ο εθελοντισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ανάπτυξη στον ευρωπαϊκό χώρο. Μία τέτοια τάση, αλλά σε πρώιμη φάση, παρατηρείται και στην Ελλάδα.

Οι νέες διαστάσεις του εθελοντισμού δρουν πέρα από τις παλαιές εμπειρίες των φιλανθρωπικών οργανώσεων. Σήμερα, ο εθελοντισμός εμφανίζεται ως μια νέα μορφή πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής, πέρα από τις παραδοσιακές μορφές συμμετοχής στα κόμματα και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Ιδίως για τους νέους ανθρώπους, που αποτελούν τον κινητήριο μοχλό του εθελοντικού κινήματος, η αυθόρμητη προσφορά δραστηριοτήτων και υπηρεσιών συνιστά μία νέα δυνατότητα κοινωνικής και πολιτικής εμπειρίας.
Η εμπειρία αυτή δεν αποτελεί μόνο μία φροντίδα για εκείνους που έχουν ανάγκη την αλληλεγγύη της κοινωνίας, αλλά και έναν παράγοντα αλλαγής της κοινωνίας, σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης και της ισότητας.
Ποιος ονομάζεται ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα.
Τι είναι ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Ο εθελοντισμός ορίζεται ως η μη αμειβόμενη και δίχως επαγγελματική εξέλιξη -δραστηριοποίηση των πολιτών, που αποβλέπει στην ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα.
Δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή ανιδιοτελούς κοινωνικού έργου, αλλά περισσότερο αφορά μια στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συμμετοχή. Ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο από την προσφορά του πλεονάσματος ανθρώπινης αγάπης
Λίγα λόγια για την Πολιτική Προστασία
Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.
Φορέας Πολιτικής Προστασίας η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ιδρύθηκε με το Ν.2344/1995 περί «Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας»
Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας

Το Φθινόπωρο του 2002 πραγματοποιήθηκε στα Σέρρας από την Γ.Γ. Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε συνεργασία με την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και το Δήμο Σερρών (φορέας υλοποίησης ΟΔΗΚΟΙΠ), πρόγραμμα εκπαίδευσης Εθελοντικής Δράσης, με την ονομασία "ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ".
Το αντικείμενο του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση εθελοντών και η δημιουργία ομάδων δράσης, οι οποίες θα συνδράμουν τους αρμόδιους φορείς, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών, και Ακραίων Φυσικών Φαινομένων.
Η εκπαίδευση των Εθελοντών, που διήρκησε 102 ώρες, πραγματοποιήθηκε από:
- το Υπ. Εσωτρικών δια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
- το Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, δια του Λιμενικού Σώματος,
- το Υπ. Δημόσιας Τάξης, δια του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΜΑΚ,
- το ΥΠΕΧΩΔΕ, δια του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας,
- τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.
Στόχος του προγράμματος ήταν Εκπαίδευση Ενηλίκων στις Δεξιότητες Διαχείρισης του Κινδύνου.
Οι Εθελοντές απόκτησαν δεξιότητες:
Λήψης Αποφάσεων, Λύσης Προβλημάτων, Ομαδοσυνεργατικής Δράσης,
Διαχείρισης Πληροφορίας, Αυτοπροστασίας, Παροχής Πρώτων Βοηθειών,
Διασώσεις
Οργάνωση - Διαχείριση Καταυλισμών, Ψυχοκοινωνικής Στήριξης πληγέντων,
Αρσης Επικινδυνότητας
Θεματικές ενότητες της εκπαίδευσης:
Σεισμοί, Πυρκαγιές, Θαλάσσια Ατυχήματα, Προστασία Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος, Πλημμύρες, Ασύμμετρες Απειλές
Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ∆ήμου Σερρών
Το Φθινόπωρο του 2002 πραγματοποιήθηκε στα Σερρών από την Γ.Γ. Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε συνεργασία με την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και το Δήμο Χανίων (φορέας υλοποίησης ΟΔΗΚΟΙΠ), πρόγραμμα εκπαίδευσης Εθελοντικής Δράσης, με την ονομασία "ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ".
Το αντικείμενο του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση εθελοντών και η δημιουργία ομάδων δράσης, οι οποίες θα συνδράμουν τους αρμόδιους φορείς, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών, και Ακραίων Φυσικών Φαινομένων. 
Εθελοντική Ομάδα Σερρών ΠΡΟΤΕΚΤΑ
Αγαπητοί μας φίλοι,
Η Εθελοντική Ομάδα  Σερρών ΠΡΟστατεύω Τον Εαυτό μου Και Τους Άλλους είναι μια πιστοποιημένη ομάδα  από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής  Προστασίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Έχοντας στόχο την ενημέρωση και την  ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ακραίων καιρικών φαινομένων , σήμερα θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τους σεισμούς.
Τι πρέπει να κάνετε από ΤΩΡΑ:
Συζητήστε με την οικογένειά  σας και καταστρώστε σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
1.Καθορίστε χώρο συνάντησης μετά το σεισμό.
2.Μάθετε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.
3.Που βρίσκονται οι διακόπτες  νερού, ρεύματος κ.λ.π
4.Εντοπίστε τα πιο ασφαλή σημεία του σπιτιού.(μακριά από τζαμαρίες -καθρέφτες, πίνακες, βαριά έπιπλα, -τα οποία πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στους τοίχους).
5.Προμηθευτείτε τα άμεσα απαραίτητα υλικά (κουτί πρώτων βοηθειών, φακός ,σφυρίχτρα, ραδιόφωνο-μπαταρίες, νερό).
Τι πρέπει να κάνετε ΤΗΝ ΩΡΑ του σεισμού.
Μείνετε ψύχραιμοι. Ο πανικός προκαλεί θύματα.
Αν βρεθείτε μέσα σε κτίριο:
1.Παραμείνετε στον ίδιο χώρο.
2.Καλυφθείτε κάτω από κάποιο έπιπλο π.χ. ξύλινο τραπέζι , γραφείο ή θρανίο κρατώντας σταθερά το ένα του πόδι.
3.Μη βγαίνετε στα μπαλκόνια.
Αν βρεθείτε έξω από το κτίριο
1.Μείνετε έξω. Μην μπαίνετε μέσα σε κτίρια.
2.Απομακρυνθείτε από πολυώροφα κτίρια , δέντρα, στύλους, φωτεινούς σηματοδότες, μανδρότοιχους  και ηλεκτροφόρα καλώδια.
3.Καταφύγετε σε ανοικτό και ασφαλή χώρο όπως : πλατεία ή πάρκο.
Αν βρεθείτε μέσα στο αυτοκίνητο
1.Παρκάρετε σε ασφαλές μέρος που δεν εμποδίζει την κυκλοφορία ώστε να μην προκληθούν ατυχήματα και να διευκολύνετε οχήματα άμεσης επέμβασης και παροχής βοήθειας.
2.Αποφύγετε την στάθμευση κάτω από κτίρια , δέντρα, φωτεινούς σηματοδότες, μαντρότοιχους, γέφυρες και ηλεκτροφόρα καλώδια.

Τι πρέπει να κάνετε ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ τον σεισμό
Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.
1. Διακόψτε τη παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού.
2. Απομακρυνθείτε από τους εσωτερικούς χώρους με ηρεμία, χωρίς πανικό, παίρνοντας μαζί σας τις προμήθειες έκτακτης ανάγκης ή ότι άλλο έχετε ανάγκη.
3. Μη χρησιμοποιείτε ανελκυστήρα, μην τρέχετε, προς αποφυγή συνωστισμού και ατυχημάτων στις σκάλες και τις εξόδους.
4. Μη βγαίνετε στα μπαλκόνια.
5. Μην πλησιάζετε στις ακτές. Υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας τσουνάμι.

Η συμπεριφορά μας ΜΕΤΑ τον σεισμό
1. Πρέπει να γνωρίζετε ότι θα ακολουθήσουν μετασεισμοί εξ ίσου επικίνδυνοι.
2. Μην πιστεύετε τις φήμες. Δημιουργούν σύγχυση.
3. Αποφύγετε την άσκοπη χρήση του τηλεφώνου για να μην μπλοκάρετε το δίκτυο.
4. Μη χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο γιατί προκαλείτε μποτιλιάρισμα και καθυστερείτε τα οχήματα παροχής βοήθειας.
5. Ενημερωθείτε από τις επίσημες ανακοινώσεις της Πολιτείας για την κατάσταση που επικρατεί και για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε.
6. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΕΚΑΒ:166
Νοσοκομείο 
Σερρών    23210 94500
Πυροσβεστική:199
Αστυνομία :100
Τηλέφωνα μελών Δ.Σ.  Εθελοντικής ομάδας Σερρών – ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α
Προέδρου: 6974438455
Αντιπροέδρου : 6988070876
Εφόρου Δημ. Σχέσεων:6944923216
Με την ευγενή χορηγία του ΔΗΜΟΥ  Σερρών

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
« ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ - ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.- »

Το Σωματείο « ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.» ιδρύθηκε από άτομα που παρακολούθησαν το Διυπουργικό Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών. Είναι πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου, στο οποίο συμμετέχουν τα Υπουργεία : Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων), Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας), ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας), Δημόσιας Τάξης (Πυροσβεστικό Σώμα/ΕΜΑΚ), Εμπορικής Ναυτιλίας (Λιμενικό Σώμα), καθώς και οι Μ.ΚΥ.Ο. Γιατροί Χωρίς Σύνορα και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Οι θεματικές ενότητες εκπαίδευσης (θεωρητική και πρακτική όπου ήταν δυνατόν) είναι:

* Πυρκαγιές - Πλημμύρες
* Σεισμοί - Διασώσεις
* Ναυτικά Ατυχήματα - Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος
* Πρώτες Βοήθειες - Διαχείριση Καταυλισμών
* Ασύμμετρες Απειλές
* Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου (Λύση προβλήματος / Λήψη απόφασης –
Διαχείριση πληροφορίας - Διαχείριση πανικού - Λειτουργία σε ομάδες)

Η φιλοσοφία όλου του προγράμματος καθώς και η ίδρυση του Σωματείου μας στηρίζεται στην ενημέρωση – εκπαίδευση – δραστηριοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων όλων των ηλικιακών, κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων ώστε σε κάποια φυσική ή μη καταστροφή να βοηθήσουν πρωτίστως τον ίδιο τους τον εαυτό και τους οικείους τους αλλά και όποιον άλλον χρειάζεται βοήθεια.

Σε καμιά περίπτωση το Σωματείο και τα μέλη του δεν παρεμβαίνουν – καλύπτουν ή παρακάμπτουν το έργο των Υπηρεσιών – ομάδων ή ανθρώπων που έχουν θεσμοθετηθεί από το Κράτος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Αντιθέτως επιδιώκουμε να έχουμε τη συνεργασία εκείνη που θα μας επιτρέψει να είμαστε δίπλα τους για να υποστηρίζουμε το έργο τους με όποιον τρόπο μπορούμε.

Πιστεύουμε ότι μια οργανωμένη κοινωνία που αποτελείται από πολίτες ενεργούς που ενδιαφέρονται για τους συνανθρώπους τους, τον τόπο τους και το μέλλον των παιδιών τους μπορεί να αποτρέψει πολλούς κινδύνους που απειλούν και ανθρώπους και περιουσίες αλλά και την ίδια τη φύση.

Για το λόγο αυτό καλούμε κάθε άτομο που πιστεύει ότι μπορεί και θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του, τους συνανθρώπους του και τον τόπο του να γίνει μέλος του Σωματείου μας. Όλοι μαζί, αργά αλλά μεθοδικά, μελετώντας και δουλεύοντας προσεκτικά την κάθε δράση μας, μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας αλλά και τα παιδιά μας να σκέπτονται και να πράττουν με ασφάλεια και συνείδηση.

Με τιμή

το Δ.Σ.
.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
« ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ - ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.- »

Κύριοι,

Το Σωματείο «ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.» είναι μια εθελοντική μη Κυβερνητική Οργάνωση που ιδρύθηκε στα Σέρρας από ιδρυτικά μέλη και εγκρίθηκε με την αρ. 11725/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών και καταχωρήθηκε στα βιβλία Σωματείων με αυξ. Αριθμό 13/31-08-2005. Έδρα του Σωματείου ορίζεται τα Σέρρας και περιοχή δράσης όλη η Ελληνική επικράτεια.

Το Σωματείο αποτελείται από εκπαιδευμένα μέλη τα οποία έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο 110 ωρών με εισηγήσεις και εκπαιδεύσεις από τους εξής φορείς:

* Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.)
* Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.)
* Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.)
* Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Γ.Χ.Σ.)
* Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)
* Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.)
* Πυροσβεστική Υπηρεσία–Ειδικές Μον. Αντιμετ. Καταστροφών (Π.Υ.-ΕΜΑΚ)

Εκτός από την προαναφερθείσα εκπαίδευση που έχουν λάβει γενικά όλα τα μέλη, την ομάδα απαρτίζουν εξειδικευμένα άτομα σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς του Σωματείου όπως: γιατροί, νοσηλεύτριες, αναρριχητές, διασώστες και ορειβάτες.

Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη εθελοντικής δράσης, πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσεων που διέπονται από ειρηνικά και φιλανθρωπικά συναισθήματα.

Ειδικότερα:
* Η ενεργοποίηση των εθελοντών μελών του σε επίπεδο νομού όπου ανήκουν με σκοπό τη συμμετοχή τους και την αντιπροσώπευση του Σωματείου στο τοπικό συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας.
* Η λειτουργία ομάδων σε τοπικό επίπεδο με ενεργοποίησή τους σε θέματα πρόληψης με αντικείμενο την καταγραφή των προβλημάτων κάθε περιοχής. που μπορούν να επιταθούν σε περιόδους καταστροφών.
* Η καθιέρωση του θεσμού του εθελοντισμού, του εθελοντή διασώστη, η ενίσχυση της υπάρχουσας δομής διάσωσης με την εθελούσια συμμετοχή των πολιτών και η αντιμετώπιση των αναγκών στην επικράτεια.
* Η προσφορά βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις εκτάκτων και εθνικών αναγκών όπως επί σεισμών, αποκλεισμών (χιόνια, πλημμύρες κ.α.), πυρκαγιών, μαζικών καταστροφών ή ατυχημάτων.
* Η βοήθεια σε έρευνες αγνοούμενων, ιδιαίτερα σε ορεινές και θαλάσσιες περιοχές.
* Η προσφορά υλικού και έμψυχου δυναμικού από οποιονδήποτε ζητηθεί στα πλαίσια της διάσωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και για τους σκοπούς και μόνον του Σωματείου.
* Η τόνωση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.
* Η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και των πρωτοβουλιών των νέων, σε συνεργασία με φορείς και δίκτυα του εσωτερικού και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε θέματα νεολαίας.
* Η συνεχής εκπαίδευση των μελών του σε τεχνικές διάσωσης, πρώτων βοηθειών και παροχής εξειδικευμένης βοήθειας.
* Η άμεση και στενή συνεργασία με όλες τις κρατικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις που μετέχουν στο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας.
* Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα εθελοντισμού, διάσωσης και πρώτων βοηθειών με μαθήματα, διαλέξεις, προβολές, ημερίδες κ.α.
* Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη καλών σχέσεων και συνεργασίας με συναφή Σωματεία εντός και εκτός Ελλάδος.
* Η συμπαράσταση με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν τα μέλη του.
* Η δημιουργία τράπεζας αίματος τόσο για τα μέλη της ομάδος όσο και για όποιον και όποτε ζητηθεί.

Για την καλύτερη λειτουργία και επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο έχει οργανώσει ομάδες με τα παρακάτω εξειδικευμένα αντικείμενα:

1) Ορεινή Διάσωση
2) Δασοπυρόσβεση
3) Πρώτες Βοήθειες
4) Σεισμοί – Πλημμύρες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.» αποτελείται από τους:

Πρόεδρος : Πέτρος Καραστογιάννης
Αντιπρόεδρος :  Μαρία Μοσχοπούλου
Γενικός Γραμματέας : Σοφία Θεοφανίδου
Ταμίας : Ελευθερία Χατζή
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων : Ιωάννης Τούσκας
Έφορος Εκπαίδευσης :   Πετρούλα Κωνσταντινίδου

Έφορος Υλικού και Εγκαταστάσεων :  Βασίλειος Χάψας
Το Σωματείο θέτει εαυτόν στην παροχή κάθε βοήθειας σχετικής με τους σκοπούς του σε κάθε φορέα που θα του το ζητήσει και επιθυμεί την άμεση συνεργασία.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος ---------------------------------------------------Η  Γενική Γραμματέας


 --------------------------------------------.
.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. 

ΔΡΑΣΗ: Επιτήρηση δασών για επισήμανση πυρκαγιών από τα μέλη του
Σωματείου Εθελοντών «ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.», για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2007

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας το Σωματείο Εθελοντών «ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.» συμμετέχει στην επιτήρηση δασών (περιοχή Χρυσοπηγής) για επισήμανση πυρκαγιών. Ως εκ τούτου καλούνται τα μέλη του Σωματείου να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή ώστε να καταρτηστεί το Πρόγραμμα επιτήρησης δασών των μελών της «ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.», για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2011.
Ο Πρόεδρος

Πέτρος Καραστογιάννης

Το σωματείο αποτελείται από μέλη τα οποία διακρίνονται σε :

1) Ιδρυτικά
2) Επίτιμα
3) Τακτικά
4) Δόκιμα

Όλα τα μέλη του σωματείου θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους». Πληροφορίες για το πρόγραμμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους» και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνσηhttp://www.ethelontismos.gr/

1) Ιδρυτικά ανακηρύσσονται τα μέλη που συνετέλεσαν στην ίδρυση του σωματείου.

2) Επίτιμα ανακηρύσσονται τα μέλη τιμής ένεκεν για την ξεχωριστή προσφορά τους στο σωματείο.

3) Τακτικά εγγράφονται και θεωρούνται τα μέλη που έχουν εκπαιδευτεί από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εθελοντικής δράσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους» και μετά αίτησή τους και απόφαση του Δ.Σ.

4) Δόκιμα εγγράφονται μέλη που θέλουν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σωματείου και θα πρέπει στο μέλλον να εκπαιδευτούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μετά την υποβολή αιτήσεως εγγραφής, τακτοποιήσεως των οικονομικών υποχρεώσεων και εγκρίσεως από το Δ.Σ.

Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δικαιούνται όμως να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα τακτικά και δόκιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ., κατόπιν έγγραφης αιτήσεώς τους προς αυτό.

"Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους":

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εθελοντικής δράσης για τη διαχείριση κρίσεων και αντιμετώπιση καταστροφών


Ζούμε σε κοινωνίες νέων ευκαιριών και απρόβλεπτων κινδύνων.
Το φυσικό περιβάλλον αλλάζει, το μικροκλίμα μεταβάλλεται, τα φυσικά φαινόμενα και οι ανθρώπινες δράσεις εκδηλώνονται ενίοτε με βίαιο και ακραίο τρόπο. Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η διαχείριση του κινδύνου δεν πρέπει να είναι αποκλειστικό καθήκον ενός μόνο φορέα, αλλά το αποτέλεσμα της συντονισμένης δράσης πολλών φορέων, που ο καθένας τους έχει συγκεκριμένο ρόλο στο πλέγμα των σύνθετων ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Τα τελευταία χρόνια, είμαστε μάρτυρες καταστροφικών φυσικών φαινομένων άλλα εκ των οποίων προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες και άλλα είναι ανεξάρτητα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Η αποψίλωση των δασικών εκτάσεων, το μπάζωμα των ρεμάτων, οι δασικές πυρκαγιές, ο μη καθαρισμός των αποχετευτικών φρεατίων κ.α., έχουν καταστήσει πολλές περιοχές θύματα πλημμύρας. Αρκετές ζωές έχουν χαθεί, γιατί δεν λαμβάνονται ορισμένα βασικά μέτρα, όπως η άμεση μεταφορά υπερηλίκων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, μικρών παιδιών σε ασφαλή μέρη, η άμεση χρησιμοποίηση πλωτού σωστικού μέσου, η έγκαιρη αξιολόγηση των μετεωρολογικών ενδείξεων ώστε να λαμβάνονται προληπτικά αυξημένα μέτρα επιφυλακής στις υποδεικνυόμενες περιοχές κ.α. Τη θερινή περίοδο αρκετοί Δήμοι και Δημοτικά Διαμερίσματα που συνορεύουν με δασικές εκτάσεις, οργανώνουν εθελοντική πυρασφάλεια. Έχει διαπιστωθεί όμως ότι, στην τεράστια πλειοψηφία τους, οι εθελοντές υστερούν στον τομέα της καταστολής. Συγκεκριμένα, όταν εκδηλωθεί η πυρκαγιά, οι περισσότεροι από τους εθελοντές δεν ενεργούν ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα δράσης, στο οποίο ο καθένας να έχει συγκεκριμένο ρόλο(π.χ. διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων και περίεργων περαστικών, διατήρηση των οδικών διαβάσεων ανοικτών για τα πυροσβεστικά και τα υδροφόρα οχήματα, ευθύνη ειδοποίησης της ΔΕΗ για τη διακοπή του ρεύματος, αλλά και των κατοίκων που βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη, με σκοπό την απομάκρυνσή τους σε ασφαλές μέρος κ.α.) με αποτέλεσμα αρκετές φορές η αυθόρμητη εμπλοκή τους να έχει ακριβώς τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Κάθε φορά που εκδηλώνονται σεισμοί διαπιστώνεται η αναγκαιότητα ενημέρωσης του κόσμου, για δύο κυρίως βασικά ζητήματα που προκύπτουν, για τις ενέργειες κατά τη διάρκεια του σεισμού και για εκείνες που αποσκοπούν στη διάσωση πληγέντων και την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι βασικές γνώσεις ναυαγοσώστη είναι ιδιαίτερα χρήσιμες κατά τη θερινή περίοδο στις παραλίες και στα θαλάσσια ταξίδια και προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης, χωρίς να εκθέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του παρεμβαίνοντος. Η εξοικείωση επίσης με τις οργανωτικές δομές και την εφαρμογή των σωστικών ενεργειών καθώς και με τη χρήση των σωστικών μέσων στη ναυσιπλοϊα είναι επιβεβλημένη. Σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως χιονοθύελλες, καύσωνες κ.λ.π., η συντεταγμένη και οργανωμένη δράση των πολιτών μπορεί να αποτρέψει πολλά δυσάρεστα και να σώσει κυριολεκτικά ζωές(καταγραφή υπερηλίκων και ατόμων με ειδικές ανάγκες ώστε να υπάρχει επικοινωνία μαζί τους, προσφορά βασικών εφοδίων, οργάνωση καταλυμάτων κ.α.). Όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις, οδήγησαν την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων(ΓΓΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τη δια βίου εκπαίδευση, να σχεδιάσει το πρόγραμμα εθελοντικής δράσης για την διαχείριση κινδύνων και κρίσεων και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με τίτλο:"Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους" με την ισότιμη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν συμμετέχουν στο πρόγραμμα όλοι εκείνοι οι φορείς που στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται η διαχείριση του κινδύνου σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και ακραίων φυσικών φαινομένων. Συγκεκριμένα συμμετέχουν και συνεργάζονται οι παρακάτω φορείς:
·              Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας(ΓΓΠΠ), Πυροσβεστικό Σώμα
·              Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών
·              Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων/Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας(ΟΑΣΠ)
·              Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων/Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων(ΓΓΕΕ)
·              Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας/Λιμενικό Σώμα
·              Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός(Ε.Ε.Σ.)
·              Γιατροί Χωρίς Σύνορα
Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ενηλίκων για την απόκτηση πολυδεξιοτήτων διαχείρισης του κινδύνου.
Οι επιδιωκόμενες πολυδεξιότητες είναι:
1. Λήψη αποφάσεων και λύση προβλημάτων
2. Ομαδοσυνεργατική δράση
3. Διαχείριση πληροφορίας
4. Αυτοπροστασία
5. Παροχή Πρώτων Βοηθειών-Διασώσεις
6. Οργάνωση-Διαχείριση καταυλισμών
7. Ψυχοκοινωνική στήριξη πληγέντων
8. Άρση επικινδυνότητας
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω εξειδικευμένων γνώσεων από ειδικούς επιστήμονες και φορείς στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
·              Αρχές εθελοντισμού-Φιλοσοφία του προγράμματος-Ομαδοσυνεργατική δράση-Λύση προβλήματος/λήψη απόφασης-Διαχείριση πληροφορίας(φορέας ΓΓΕΕ)
·              Εθελοντισμός και πολιτική προστασία-Ασύμμετρες απειλές-Τρομοκρατικές ενέργειες(φορέας ΓΓΠΠ)
·              Σεισμοί και επιπτώσεις-Αυτοπροστασία-Πόλη και σεισμός-Κρίσιμες επιχειρήσεις-Οργάνωση καταυλισμών(φορέας ΟΑΣΠ)
·              Αστικές πυρκαγιές-Πλημμύρες-Δασικές πυρκαγιές(φορέας Πυροσβεστικό Σώμα)
·              Παροχή βοήθειας-Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών-Διασώσεις(φορέας Πυροσβεστικό Σώμα/ ΕΜΑΚ)
·              Πλοίο-Ναυτικά ατυχήματα-Σωστικά πυροσβεστικά μέσα-Ναυαγοσωστική-Προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος(φορέας Υπουργείο Εμπορ.Ναυτιλίας)
·              Εκτίμηση κατάστασης και αναγκών-Σχεδιασμός προγράμματος αντιμετώπισης αναγκών(φορέας Γιατροί χωρίς σύνορα)
·              Έκτακτες ανάγκες-Πρώτες βοήθειες(φορέας ΕΕΣ)
Το πρόγραμμα βασίζεται στη διεπιστημονική ανάπτυξη κάθε θέματος, μέσω της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης, ώστε να επιτυγχάνεται η ενεργός συμμετοχή των ήδη εκπαιδευθέντων σε συγκεκριμένο πλαίσιο δραστηριοτήτων.
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με τα πιο σύγχροονα εκπαιδευτικά μέσα(νέες τεχνολογίες, βιντεομαθήματα κ.α.) ενώ χορηγείται στους εκπαιδευόμενους εθελοντές και το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.
Η σημαντικότερη ωφέλεια από το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είναι η διαρκής και σωστά σχεδιασμένη αυξημένη επαγρύπνηση και άμεση δράση των εθελοντών πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών με αποδέκτες το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας. Στα πλαίσια της ανάπτυξης του εθελοντισμού στα επόμενα χρόνια, οι εθελοντές του προγράμματος συμβάλλουν στην αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου για την οργάνωση δικτύων διαχείρισης του κινδύνου στις τοπικές κοινωνίες. Επίσης στόχος του προγράμματος είναι να καταστούν οι εκπαιδευμένοι εθελοντές, μέσω των πολυδεξιοτήτων που θα αποκτήσουν, ενεργοί πολίτες στην τοπική κοινωνία. Με την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στα καθήκοντα των εκπαιδευομένων, μετά την εκπαίδευσή τους, περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων:
1.                Η καταγραφή των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των υπερηλίκων της περιοχής τους.
2.               Η καταγραφή ανά επάγγελμα και δραστηριότητα όλων εκείνων που μπορούν να εμπλακούν με οποιονδήποτε τρόπο σε κάποια επιβοηθητική δραστηριότητα ή παρέμβαση.
3.                Η καταγραφή όλων των υπαρχουσών υποδομών της περιοχής τους καθώς και των υλικοτεχνικών υποδομών, οι οποίες δύνανται να παράσχουν καταφύγιο, ασφαλές κατάλυμα, στοιχειώδη διατροφή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρησιμεύσει για την ασφαλή κατάλυση και διαβίωση των πληγέντων.
4.               Η διαρκής συνεργασία του κάθε εθελοντή με την αντίστοιχη Δημοτική αρχή και άλλους τοπικούς φορείς, ώστε να βοηθήσει με τις γνώσεις που θα έχει αποκτήσει αλλά και με τη διαρκή ενημέρωσή του στον καλύτερο σχεδιασμό της πρόληψης και της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
Κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει διάρκεια 102 ωρών. Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι υποβάλλουν την σχετική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας και κατόπιν υπογράφεται το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ τους. Στο μνημόνιο αυτό ορίζονται οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Κατόπιν σε συνεργασία με τον Δήμο διοργανώνεται ημερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος στην τοπική κοινωνία με τη συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων.
Τέλος με ευθύνη της Δημοτικής αρχής διαμορφώνεται ο κατάλογος των υποψηφίων εθελοντών των οποίων η τελική επιλογή γίνεται κατόπιν προσωπικής συνέντευξης με τους κοινωνιολόγους-ψυχολόγους του προγράμματος.
Μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος ο κάθε Δήμος αποκτά μια ικανή , επίλεκτη ομάδα εκπαιδευμένων εθελοντών δημοτών η οποία είναι σε διαρκή ετοιμότητα και επιφυλακή για την διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών που θα συμβούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου και όχι μόνον! Ζούμε σε μια ευαίσθητη και ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή και δυστυχώς έχουμε αντιμετωπίσει στο πρόσφατο ή μακρινό παρελθόν τις καταστροφικές συνέπειες σεισμών, πλημμύρων και πυρκαγιών. Επομένως επιβάλλεται ο Δήμος Κορινθίων να πάρει τουλάχιστον τα ελάχιστα δυνατά μέτρα για την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών που δυστυχώς(γιατί έτσι τα φέρνει η ζωή) κάποια στιγμή θα συμβούν! Και το πρώτο σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι, κατά τη γνώμη μου, η άμεση συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εθελοντικής δράσης. Μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα αυτό έχουν συμμετάσχει, εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί πανελλαδικά 45 Δήμοι (με πρόσφατα παραδείγματα τους Δήμους Καρδίτσας και Αμαρουσίου) και 1500 εθελοντές πολίτες οι οποίοι βέβαια αποτελούν αναμφισβήτητα πολύτιμο κεφάλαιο γα τις τοπικές κοινωνίες! Νομίζω λοιπόν ότι έφτασε και η σειρά του Δήμου μας να ενταχθεί σε αυτό το σημαντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αρκεί βέβαια να υπάρχει από πλευράς Δημοτικής αρχής η θέληση και η διάθεση για κάτι τέτοιο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου