Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Λίγα λόγια για τον ΕΘΕΛΟΝΤΗ ... και τον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΟ εθελοντισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ανάπτυξη στον ευρωπαϊκό χώρο. Μία τέτοια τάση, αλλά σε πρώιμη φάση, παρατηρείται και στην Ελλάδα.
Οι νέες διαστάσεις του εθελοντισμού δρουν πέρα από τις παλαιές εμπειρίες των φιλανθρωπικών οργανώσεων. Σήμερα, ο εθελοντισμός εμφανίζεται ως μια νέα μορφή πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής, πέρα από τις παραδοσιακές μορφές συμμετοχής στα κόμματα και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Ιδίως για τους νέους ανθρώπους, που αποτελούν τον κινητήριο μοχλό του εθελοντικού κινήματος, η αυθόρμητη προσφορά δραστηριοτήτων και υπηρεσιών συνιστά μία νέα δυνατότητα κοινωνικής και πολιτικής εμπειρίας.
Η εμπειρία αυτή δεν αποτελεί μόνο μία φροντίδα για εκείνους που έχουν ανάγκη την αλληλεγγύη της κοινωνίας, αλλά και έναν παράγοντα αλλαγής της κοινωνίας, σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης και της ισότητας.
Ποιος ονομάζεται ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα.
Τι είναι ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Ο εθελοντισμός ορίζεται ως η μη αμειβόμενη και δίχως επαγγελματική εξέλιξη -δραστηριοποίηση των πολιτών, που αποβλέπει στην ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα.
Δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή ανιδιοτελούς κοινωνικού έργου, αλλά περισσότερο αφορά μια στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συμμετοχή. Ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο από την προσφορά του πλεονάσματος ανθρώπινης αγάπης
Λίγα λόγια για την Πολιτική Προστασία
Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.
Φορέας Πολιτικής Προστασίας η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ιδρύθηκε με το Ν.2344/1995 περί «Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας»
Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας

Το Φθινόπωρο του 2002 πραγματοποιήθηκε στα Σέρρας από την Γ.Γ. Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε συνεργασία με την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και το Δήμο Σερρών (φορέας υλοποίησης ΟΔΗΚΟΙΠ), πρόγραμμα εκπαίδευσης Εθελοντικής Δράσης, με την ονομασία "ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ".
Το αντικείμενο του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση εθελοντών και η δημιουργία ομάδων δράσης, οι οποίες θα συνδράμουν τους αρμόδιους φορείς, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών, και Ακραίων Φυσικών Φαινομένων.
Η εκπαίδευση των Εθελοντών, που διήρκησε 102 ώρες, πραγματοποιήθηκε από:
- το Υπ. Εσωτρικών δια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
- το Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, δια του Λιμενικού Σώματος,
- το Υπ. Δημόσιας Τάξης, δια του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΜΑΚ,
- το ΥΠΕΧΩΔΕ, δια του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας,
- τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.
Στόχος του προγράμματος ήταν Εκπαίδευση Ενηλίκων στις Δεξιότητες Διαχείρισης του Κινδύνου.
Οι Εθελοντές απόκτησαν δεξιότητες:
Λήψης Αποφάσεων, Λύσης Προβλημάτων, Ομαδοσυνεργατικής Δράσης,
Διαχείρισης Πληροφορίας, Αυτοπροστασίας, Παροχής Πρώτων Βοηθειών,
Διασώσεις
Οργάνωση - Διαχείριση Καταυλισμών, Ψυχοκοινωνικής Στήριξης πληγέντων,
Αρσης Επικινδυνότητας
Θεματικές ενότητες της εκπαίδευσης:
Σεισμοί, Πυρκαγιές, Θαλάσσια Ατυχήματα, Προστασία Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος, Πλημμύρες, Ασύμμετρες Απειλές
Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ∆ήμου Σερρών
Το Φθινόπωρο του 2002 πραγματοποιήθηκε στα Σερρών από την Γ.Γ. Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε συνεργασία με την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και το Δήμο Χανίων (φορέας υλοποίησης ΟΔΗΚΟΙΠ), πρόγραμμα εκπαίδευσης Εθελοντικής Δράσης, με την ονομασία "ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ".
Το αντικείμενο του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση εθελοντών και η δημιουργία ομάδων δράσης, οι οποίες θα συνδράμουν τους αρμόδιους φορείς, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών, και Ακραίων Φυσικών Φαινομένων. 
Εθελοντική Ομάδα Σερρών ΠΡΟΤΕΚΤΑ
Αγαπητοί μας φίλοι,
Η Εθελοντική Ομάδα Βέροιας ΠΡΟστατεύω Τον Εαυτό μου Και Τους Άλλους είναι μια πιστοποιημένη ομάδα  από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής  Προστασίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Έχοντας στόχο την ενημέρωση και την  ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ακραίων καιρικών φαινομένων , σήμερα θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τους σεισμούς.
Τι πρέπει να κάνετε από ΤΩΡΑ:
Συζητήστε με την οικογένειά  σας και καταστρώστε σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
1.Καθορίστε χώρο συνάντησης μετά το σεισμό.
2.Μάθετε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.
3.Που βρίσκονται οι διακόπτες  νερού, ρεύματος κ.λ.π
4.Εντοπίστε τα πιο ασφαλή σημεία του σπιτιού.(μακριά από τζαμαρίες -καθρέφτες, πίνακες, βαριά έπιπλα, -τα οποία πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στους τοίχους).
5.Προμηθευτείτε τα άμεσα απαραίτητα υλικά (κουτί πρώτων βοηθειών, φακός ,σφυρίχτρα, ραδιόφωνο-μπαταρίες, νερό).
Τι πρέπει να κάνετε ΤΗΝ ΩΡΑ του σεισμού.
Μείνετε ψύχραιμοι. Ο πανικός προκαλεί θύματα.
Αν βρεθείτε μέσα σε κτίριο:
1.Παραμείνετε στον ίδιο χώρο.
2.Καλυφθείτε κάτω από κάποιο έπιπλο π.χ. ξύλινο τραπέζι , γραφείο ή θρανίο κρατώντας σταθερά το ένα του πόδι.
3.Μη βγαίνετε στα μπαλκόνια.
Αν βρεθείτε έξω από το κτίριο
1.Μείνετε έξω. Μην μπαίνετε μέσα σε κτίρια.
2.Απομακρυνθείτε από πολυώροφα κτίρια , δέντρα, στύλους, φωτεινούς σηματοδότες, μανδρότοιχους  και ηλεκτροφόρα καλώδια. 
3.Καταφύγετε σε ανοικτό και ασφαλή χώρο όπως : πλατεία ή πάρκο.
Αν βρεθείτε μέσα στο αυτοκίνητο
1.Παρκάρετε σε ασφαλές μέρος που δεν εμποδίζει την κυκλοφορία ώστε να μην προκληθούν ατυχήματα και να διευκολύνετε οχήματα άμεσης επέμβασης και παροχής βοήθειας.
2.Αποφύγετε την στάθμευση κάτω από κτίρια , δέντρα, φωτεινούς σηματοδότες, μαντρότοιχους, γέφυρες και ηλεκτροφόρα καλώδια.

Τι πρέπει να κάνετε ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ τον σεισμό
Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.
1. Διακόψτε τη παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού.
2. Απομακρυνθείτε από τους εσωτερικούς χώρους με ηρεμία, χωρίς πανικό, παίρνοντας μαζί σας τις προμήθειες έκτακτης ανάγκης ή ότι άλλο έχετε ανάγκη.
3. Μη χρησιμοποιείτε ανελκυστήρα, μην τρέχετε, προς αποφυγή συνωστισμού και ατυχημάτων στις σκάλες και τις εξόδους.
4. Μη βγαίνετε στα μπαλκόνια.
5. Μην πλησιάζετε στις ακτές. Υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας τσουνάμι.

Η συμπεριφορά μας ΜΕΤΑ τον σεισμό
1. Πρέπει να γνωρίζετε ότι θα ακολουθήσουν μετασεισμοί εξ ίσου επικίνδυνοι.
2. Μην πιστεύετε τις φήμες. Δημιουργούν σύγχυση.
3. Αποφύγετε την άσκοπη χρήση του τηλεφώνου για να μην μπλοκάρετε το δίκτυο.
4. Μη χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο γιατί προκαλείτε μποτιλιάρισμα και καθυστερείτε τα οχήματα παροχής βοήθειας.
5. Ενημερωθείτε από τις επίσημες ανακοινώσεις της Πολιτείας για την κατάσταση που επικρατεί και για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε.
6. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΕΚΑΒ:166
Νοσοκομείο
Σερρών    23210 94500
Πυροσβεστική:199
Αστυνομία :100
Τηλέφωνα μελών Δ.Σ.  Εθελοντικής ομάδας Σερρών – ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α
Προέδρου: 6974438455
Αντιπροέδρου : 6988070876
Εφόρου Δημ. Σχέσεων:6944923216
Με την ευγενή χορηγία του ΔΗΜΟΥ  Σερρών
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
« ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ - ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.- »

Το Σωματείο « ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.» ιδρύθηκε από άτομα που παρακολούθησαν το Διυπουργικό Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών. Είναι πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου, στο οποίο συμμετέχουν τα Υπουργεία : Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων), Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας), ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας), Δημόσιας Τάξης (Πυροσβεστικό Σώμα/ΕΜΑΚ), Εμπορικής Ναυτιλίας (Λιμενικό Σώμα), καθώς και οι Μ.ΚΥ.Ο. Γιατροί Χωρίς Σύνορα και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Οι θεματικές ενότητες εκπαίδευσης (θεωρητική και πρακτική όπου ήταν δυνατόν) είναι:

* Πυρκαγιές - Πλημμύρες
* Σεισμοί - Διασώσεις
* Ναυτικά Ατυχήματα - Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος
* Πρώτες Βοήθειες - Διαχείριση Καταυλισμών
* Ασύμμετρες Απειλές
* Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου (Λύση προβλήματος / Λήψη απόφασης –
Διαχείριση πληροφορίας - Διαχείριση πανικού - Λειτουργία σε ομάδες)

Η φιλοσοφία όλου του προγράμματος καθώς και η ίδρυση του Σωματείου μας στηρίζεται στην ενημέρωση – εκπαίδευση – δραστηριοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων όλων των ηλικιακών, κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων ώστε σε κάποια φυσική ή μη καταστροφή να βοηθήσουν πρωτίστως τον ίδιο τους τον εαυτό και τους οικείους τους αλλά και όποιον άλλον χρειάζεται βοήθεια.

Σε καμιά περίπτωση το Σωματείο και τα μέλη του δεν παρεμβαίνουν – καλύπτουν ή παρακάμπτουν το έργο των Υπηρεσιών – ομάδων ή ανθρώπων που έχουν θεσμοθετηθεί από το Κράτος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Αντιθέτως επιδιώκουμε να έχουμε τη συνεργασία εκείνη που θα μας επιτρέψει να είμαστε δίπλα τους για να υποστηρίζουμε το έργο τους με όποιον τρόπο μπορούμε.

Πιστεύουμε ότι μια οργανωμένη κοινωνία που αποτελείται από πολίτες ενεργούς που ενδιαφέρονται για τους συνανθρώπους τους, τον τόπο τους και το μέλλον των παιδιών τους μπορεί να αποτρέψει πολλούς κινδύνους που απειλούν και ανθρώπους και περιουσίες αλλά και την ίδια τη φύση.

Για το λόγο αυτό καλούμε κάθε άτομο που πιστεύει ότι μπορεί και θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του, τους συνανθρώπους του και τον τόπο του να γίνει μέλος του Σωματείου μας. Όλοι μαζί, αργά αλλά μεθοδικά, μελετώντας και δουλεύοντας προσεκτικά την κάθε δράση μας, μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας αλλά και τα παιδιά μας να σκέπτονται και να πράττουν με ασφάλεια και συνείδηση.

Με τιμή

το Δ.Σ.
.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
« ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ - ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.- »

Κύριοι,

Το Σωματείο «ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.» είναι μια εθελοντική μη Κυβερνητική Οργάνωση που ιδρύθηκε στα Σέρρας από ιδρυτικά μέλη και εγκρίθηκε με την αρ. 11725/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών και καταχωρήθηκε στα βιβλία Σωματείων με αυξ. Αριθμό 13/31-08-2005. Έδρα του Σωματείου ορίζεται τα Σέρρας και περιοχή δράσης όλη η Ελληνική επικράτεια.

Το Σωματείο αποτελείται από εκπαιδευμένα μέλη τα οποία έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο 110 ωρών με εισηγήσεις και εκπαιδεύσεις από τους εξής φορείς:

* Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.)
* Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.)
* Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.)
* Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Γ.Χ.Σ.)
* Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)
* Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.)
* Πυροσβεστική Υπηρεσία–Ειδικές Μον. Αντιμετ. Καταστροφών (Π.Υ.-ΕΜΑΚ)

Εκτός από την προαναφερθείσα εκπαίδευση που έχουν λάβει γενικά όλα τα μέλη, την ομάδα απαρτίζουν εξειδικευμένα άτομα σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς του Σωματείου όπως: γιατροί, νοσηλεύτριες, αναρριχητές, διασώστες και ορειβάτες.

Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη εθελοντικής δράσης, πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσεων που διέπονται από ειρηνικά και φιλανθρωπικά συναισθήματα.

Ειδικότερα:
* Η ενεργοποίηση των εθελοντών μελών του σε επίπεδο νομού όπου ανήκουν με σκοπό τη συμμετοχή τους και την αντιπροσώπευση του Σωματείου στο τοπικό συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας.
* Η λειτουργία ομάδων σε τοπικό επίπεδο με ενεργοποίησή τους σε θέματα πρόληψης με αντικείμενο την καταγραφή των προβλημάτων κάθε περιοχής. που μπορούν να επιταθούν σε περιόδους καταστροφών.
* Η καθιέρωση του θεσμού του εθελοντισμού, του εθελοντή διασώστη, η ενίσχυση της υπάρχουσας δομής διάσωσης με την εθελούσια συμμετοχή των πολιτών και η αντιμετώπιση των αναγκών στην επικράτεια.
* Η προσφορά βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις εκτάκτων και εθνικών αναγκών όπως επί σεισμών, αποκλεισμών (χιόνια, πλημμύρες κ.α.), πυρκαγιών, μαζικών καταστροφών ή ατυχημάτων.
* Η βοήθεια σε έρευνες αγνοούμενων, ιδιαίτερα σε ορεινές και θαλάσσιες περιοχές.
* Η προσφορά υλικού και έμψυχου δυναμικού από οποιονδήποτε ζητηθεί στα πλαίσια της διάσωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και για τους σκοπούς και μόνον του Σωματείου.
* Η τόνωση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.
* Η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και των πρωτοβουλιών των νέων, σε συνεργασία με φορείς και δίκτυα του εσωτερικού και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε θέματα νεολαίας.
* Η συνεχής εκπαίδευση των μελών του σε τεχνικές διάσωσης, πρώτων βοηθειών και παροχής εξειδικευμένης βοήθειας.
* Η άμεση και στενή συνεργασία με όλες τις κρατικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις που μετέχουν στο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας.
* Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα εθελοντισμού, διάσωσης και πρώτων βοηθειών με μαθήματα, διαλέξεις, προβολές, ημερίδες κ.α.
* Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη καλών σχέσεων και συνεργασίας με συναφή Σωματεία εντός και εκτός Ελλάδος.
* Η συμπαράσταση με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν τα μέλη του.
* Η δημιουργία τράπεζας αίματος τόσο για τα μέλη της ομάδος όσο και για όποιον και όποτε ζητηθεί.

Για την καλύτερη λειτουργία και επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο έχει οργανώσει ομάδες με τα παρακάτω εξειδικευμένα αντικείμενα:

1) Ορεινή Διάσωση
2) Δασοπυρόσβεση
3) Πρώτες Βοήθειες
4) Σεισμοί – Πλημμύρες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.» αποτελείται από τους:

Πρόεδρος : Γιάννης Τούσκας 
Αντιπρόεδρος : Χρήστος Παπαπαύλου
Γενικός Γραμματέας : Πόπη Τάσιου
Ταμίας : Σοφία Θεοφανίδου
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων : Γεώργιος Τζιάρας
Έφορος Εκπαίδευσης :  Μαρία Μοσχοπούλου 
Έφορος Υλικού και Εγκαταστάσεων : Γιάννης Μελιάδης

Το Σωματείο θέτει εαυτόν στην παροχή κάθε βοήθειας σχετικής με τους σκοπούς του σε κάθε φορέα που θα του το ζητήσει και επιθυμεί την άμεση συνεργασία.

Για το Δ.Σ.

 Πρόεδρος ---------------------------------------------------  Γενική Γραμματέας


 --------------------------------------------.
.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.

ΔΡΑΣΗ: Επιτήρηση δασών για επισήμανση πυρκαγιών από τα μέλη του
Σωματείου Εθελοντών «ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.», για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2007

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας το Σωματείο Εθελοντών «ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.» συμμετέχει στην επιτήρηση δασών (περιοχή Χρυσοπηγής) για επισήμανση πυρκαγιών. Ως εκ τούτου καλούνται τα μέλη του Σωματείου να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή ώστε να καταρτηστεί το Πρόγραμμα επιτήρησης δασών των μελών της «ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.», για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2011.
Ο Πρόεδρος

Γιάννης Τούσκας
Το σωματείο αποτελείται από μέλη τα οποία διακρίνονται σε :

1) Ιδρυτικά
2) Επίτιμα
3) Τακτικά
4) Δόκιμα

Όλα τα μέλη του σωματείου θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους». Πληροφορίες για το πρόγραμμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους» και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.ethelontismos.gr/

1) Ιδρυτικά ανακηρύσσονται τα μέλη που συνετέλεσαν στην ίδρυση του σωματείου.

2) Επίτιμα ανακηρύσσονται τα μέλη τιμής ένεκεν για την ξεχωριστή προσφορά τους στο σωματείο.

3) Τακτικά εγγράφονται και θεωρούνται τα μέλη που έχουν εκπαιδευτεί από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εθελοντικής δράσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους» και μετά αίτησή τους και απόφαση του Δ.Σ.

4) Δόκιμα εγγράφονται μέλη που θέλουν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σωματείου και θα πρέπει στο μέλλον να εκπαιδευτούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μετά την υποβολή αιτήσεως εγγραφής, τακτοποιήσεως των οικονομικών υποχρεώσεων και εγκρίσεως από το Δ.Σ.

Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δικαιούνται όμως να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα τακτικά και δόκιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ., κατόπιν έγγραφης αιτήσεώς τους προς αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου